Dotace MŠMT - Program VIII

10.06.2017 09:16

Činnost dětí a mládeže FK Lety v roce 2017 podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z PROGRAMU č. VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech.

 

Program VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech byl vyhlášen prostřednictvím dokumentu „Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017- 2019“ pod č.j. MSMT-29154/2016.

 

Program je zaměřen na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže.